Aanbod

‘De Veerkracht’, de psychologengroep in As is zowel gespecialiseerd in kinderen, (jong)volwassenen, ouderen, koppels als gezinnen. Elke psycholoog heeft zijn specifieke ervaringen.

Kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en hun context:

  • Ontwikkelingsmoeilijkheden
  • Socio-emotionele problemen: (faal)angst, laag zelfbeeld, stress, hechtingsproblemen, sociale vaardigheden
  • Gedragsproblemen
  • Opvoedings- en gezinsproblemen
  • Schoolse problemen en studiebegeleiding

 

Volwassenen en ouderen met hulpvragen rond:

  • Rouw- en verwerkingsproblematiek (verlies van dierbare, ziekte, echtscheiding, beperkingen,..)
  • Traumatische ervaringen (PTSS)
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Burn-out, werk gerelateerde problemen
  • Levens- en zingevingsvragen
  • Identiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, eenzaamheid,…)
  • Psychologische ondersteuning bij medische problematieken
  • Levensfaseproblematieken

Koppels met bezorgdheden omtrent:

  • Conflicten binnen de relatie
  • Communicatiemoeilijkheden
  • Kwetsuren door bedrog en jaloezie
  • Een gebrek aan of teveel verbondenheid
  • Een gemis aan intimiteit