Aanbod

‘De Veerkracht’, de psychologengroep in As is zowel gespecialiseerd in kinderen, (jong)volwassenen, ouderen, koppels als gezinnen. Elke psycholoog heeft zijn specifieke ervaringen.

Kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en hun context:

 • Ontwikkelingsmoeilijkheden
 • Socio-emotionele problemen: (faal)angst, laag zelfbeeld, stress, hechtingsproblemen, sociale vaardigheden
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedings- en gezinsproblemen
 • Schoolse problemen en studiebegeleiding

 

Volwassenen en ouderen met hulpvragen rond:

 • Rouw- en verwerkingsproblematiek (verlies van dierbare, ziekte, echtscheiding, beperkingen,..)
 • Traumatische ervaringen (PTSS)
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Burn-out, werk gerelateerde problemen
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Identiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, eenzaamheid,…)
 • Psychologische ondersteuning bij medische problematieken
 • Levensfaseproblematieken

Koppels met bezorgdheden omtrent:

 • Conflicten binnen de relatie
 • Communicatiemoeilijkheden
 • Kwetsuren door bedrog en jaloezie
 • Een gebrek aan of teveel verbondenheid
 • Een gemis aan intimiteit